Τεχνολογία

Υψηλή πρωτοποριακή τεχνολογία ατμού των OPTIMA STEAMERS με :

  1. Πολλά επίπεδα ασφάλειας (θερμοκρασίας, πίεσης, υπερχείλησης, βαλβίδων, κλπ).
  2. Ασφαλές boiler δύο επιπέδων που διατηρεί συνεχώς σταθερή την θερμοκρασία και υγρασία του ατμού.
  3. Εύκολο και γρήγορο
  4. Αυτόματος έλεγχος όλων των λειτουργιών των OPTIMA STEAMERS από την εσωτερική CPU.