Κινητή μονάδα καθαρισμού με ατμό

1_13 1_20 1_22 1_25 1_10φοτο 22